Naging Matalino Dahil sa Wikang Filipino

Naging Matalino Dahil sa Wikang Filipino. Ikaw, naging natalino ka ba dahil sa wika mo? | Poem |

Malayo na ang narating ng mga Pilipino
Tinahak ang mataas na bundok at sulok ng mundo
Tila mayroon mga pagbabago
Subalit sa puso nananatili ang wika ko.
Noo’y wikang Filipino ang s’yang sandata
Ginamit ni Rizal upang maging malaya
Susi na ginamit ng mga makata
Isang karunungan na siyang sumalba.

Ngayon, wikang Filipino’y alay para sa kaunlaran
Instrumento para sa mabisang pakikipagtalastasan
Bawat bagay ay mauunawaan
Wikang siyang tutugon sa kaisahan.

Kung ang Scarborough Shoul at Spratley Island ay inaangkin ng iba
Huwag mag-alala ‘pagkat nandyan ang ating wika
Umiwas sa alitan, idaan sa kariktan ang usapan.

Tiyak na magkakasundo at tayo’y magkakaunawaan.
Matutong magbasa at sumulat ng A Ba Ka Da
Magbilang, gumuhit at gumawa ng naaayon sa tama
Imulat ang mga mata at nagising ang diwa
nitong wikang Filipino, ako’y ‘di magsasawa.


Ang mga Pilipino’y naging marunong dahil sa ating wika
Nalaman ang kaibahan ng mali at tama
Moderno na nga ang kalagayan ng bawat isa
Naging maunlad at nabuhay ng masagana.

Matalino ka kung gagamitin mo ang sariling wika
Marunong ka kung mamumuhay ka ng may pananampalataya
Filipino, ang wika ng karunungan
Ito’y huhubog sa dangal ng bayan: Ang Pilipinas kong sinilangan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s