Humingi, Humanap, Kumatok

Humingi, Humanap, Kumatok. | Bible |

Ayon kay San Mateo, ang sino mang humihingi ay binibigyan. Ang sino mang kumakatok ay pinagbubuksan.  Ang sino mang humahanap ay nakasusumpong.

Ganito kabuti ang Diyos. Kahit na minsang naging madamot ang tao sa hinihiling Niyang kabutihan, handa pa rin Siyang bigyan ang tao ng walang humpay na biyaya. Kahit na ang ilan sa mga tao ay ilang beses nang tumalikod sa Kanya, handa pa rin Siyang pagbuksan ng pinto ang sino mang kumakatok sa Kanyang pintuan. Kahit na sa pagdating lamang ng kalungkutan natin siya hinahanap, sa hirap man o ginhawa ay nakasusumpong pa rin ang mga tao at nasa kamay pa rin tayo ng Diyos na nagbibigay ilaw upang tayo’y patnubayan at gabayan. 

Kung ang tao’y humihingi at binibigyan, bigyan rin natin ng pagmamahal ang ating Panginoon.

Kung ang tao’y kumakatok at pinagbubuksan, buksan rin nating ang ating puso sa Kanya at buong loob natin Siyang papasukin sa pusong mapagmahal.

Kung ang tao’y humahanap at nakasusumpong, mangyari lamang na hanapin rin natin ang “tayo” na mayroong kabutihan.

Tulad ni Hesus na nasaktan, patuloy pa rin Siya sa pagbibigay, pag susumpong, at pagbukas. At higit sa lahat, patuloy pa rin Niya tayong minamahal.

Humingi. Humanap. Kumatok. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s