Ang Pagtawag kay Mateo

Ang Pagtawag Kay Mateo. | Bible |

Sinabi ni Jesus “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.

Ito ay pawang maihahalintulad sa isang bulaklak na nalalanta na siyang nangangailangan ng tubig dahil sa pagkauhaw nito at araw para sa nanghihina nitong katawan. Mas bigyang pansin ang lantang bulaklak na nangangailangan kaysa sa bulaklak na masigla na pawang ‘di na kailangan ng pampasigla.

Aanhin pa ng isang taong mayaman na maraming ari-arian ang pera kung siya ay mayaman na? Hindi ba’t ito’y inam na at dapat na ibigay na lamang sa mahihirap? 

Aanhin pa ng taong busog na busog ang pagkain kung hindi niya na kaya itong kainin? Hindi ba’t ang sobra ay masama kung kaya’t dapat ibigay na lamang ito sa taong gutom?

Aanhin pa ng bulaklak na masigla ang madaming tubig? Hindi ba’t baka siya’y malunod lamang kung kaya’t ibigay nalang ito sa lantang bulaklak?

Tulad ni Jesus, nakisama siya sa mga publikano upang sila ay Kanyang turuan ng mabuting asal. Ano pang ituturo Niya sa mga mabubuti niyang alagad kung sila’y sanay na sa paggawa ng mabuti? Kung kaya’t Siya ay naparito hindi lamang upang pabutihin ang mga mabubuti kundi pabutihin din ang mga masasama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s