Lumakad si Jesus sa Ibabaw ng Tubig

Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. | Bible |

Sinabi ni Jesus, “Napakaliit ng iyong pananalig! Bakit ka nag aalinlangan?”

Tunay nga. Tiyak nga. At totoo nga na kailan ma’y hindi tayo pinabayaan, pinapabayaan, at pababayaan ng Diyos. Bakit tayo mag-aalinlangan kung may Diyos naman na gumagabay sa atin? Bakit tayo mag aalinlangan kung may maganda Siyang plano sa atin? Bakit tayo mag-aalinlangan kung magagawa naman natin ang lahat sapagkat binibigyan Niya tayo ng lakas? At bakit tayo mag aalinlangan kung alam naman nating kapag tayo’y nagpakumbaba, Kanya naman tayong itataas?

Walang impossible basta’t kasama Siya. Hindi mag-aalinlangan kung matatag ang ating pananampalataya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s