SINUMPA ANG PUNO NG IGOS (Mt. 21:18-22)

A Prayerful Padre Pio. This photo was captured by the author in Padre Pio Church at Batangas, Philippines. | Bible |

Sinabi ni Jesus, “At anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo, kung nananalig kayo”.

Sa ating pagdarasal at pakikipag-usap sa Diyos, Siya ay palaging nakikinig sa atin. Tatlo lamang ang maaari Niyang isagot sa ating panalangin o kahilingan: Oo, Hindi, at Sandali lamang. OO ang kanyang sagot kung ang ating panalangin ay may magandang dulot sa bawat isa. Na kung ang kahilingang ito ay sapat na. HINDI ang kanyang sagot sapagkat bukod sa ating panalangin ay may mas hihigit pa dito na lubusan nating ikasisiya. SANDALI LAMANG ang kanyang sagot na kung saan sinusubok Niya ang ating pasensya sapagkat ang magandang bagay ay dumadating sa taong marunong mag-antay.

Gayunpaman, nararapat lamang na panatilihin natin ang pagdarasal mula paggising sa umaga, pagtulog sa gabi, at saan man tayo magpunta sapagkat tanging ang Panginoon lamang ang maaaring magbigay-kasagutan sa atin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s