Babala Laban sa mga Eskriba at Pariseo (Mt. 23:1-12)

Luke 14:11. A calligraphy created by the author. | Bible |

 Sinabi ni Jesus, “Ang nagpapakataas ay ibaba at ang nagpapakababa at itataas.”

Ako’y isang iskolar magmula ng pumasok sa pribadong paaralan. Sinisikap kong mapanatili ang pagiging honor student upang maipagpatuloy ang scholarship. At nang ga-graduate na, running for valedictorian ako noon. Maraming humihila sa akin pababa, mga nagmamataas at nakikipagkompetisyon. Minsan ko na ring nasubukan makipagkompetisyon subalit natiyak kong mali ito. Hinayaan ko na lamang ang mga taong hindi masaya sa kung anong naa-achieve ko. NAGPAKUMBABA at ipinaubaya ko na lamang sa Diyos ang maaaring mangyari sa mga taong iyon. Itinatak ko sa puso’t isipan ang nass Luke 14:11 na “Those who exalt themselves will be humbled and those who humble themselves will be exalted.”

At anong nangyari sa huli? itinaas ako ng Panginoon at nakamit ang tagumpay. At patuloy pa rin akong magpapakumbaba sa tamang paraan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s