Ang Aral Mula sa Puno ng Igos (Mt. 24:32-35)

Salita ng Diyos. A photo taken by the author. Saan ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Kahit saan malalaman at makapakikinig tayo nito lalo na’t kung dadalaw tayo sa Kanyang tahanan. | Bible |

(Order? Pagkain lang ba ang maiisip natin nang sambitin ang salitang “order”? Para sa akin, ang pag sunod sa salita ng Diyos ay pag sunod sa Kanyang order. We were all ordered to do good as children of God. This reflection is all about word of God.)

Sinabi ng Panginoon, “Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko’y hindi magkakabula.”

Sa salita ng Diyos tayo’y natuto, matututo, at natututo. Bago pa man tayo isilang ay buhay na ang Kanyang mga salita. Hinding hindi maglalaho na parang bula ang salita ng Diyos sapagkat sa pagdaan ng panahon, marami  ang mabubuhay at mamamatay kaagapay ang Kanyang mga salita. Dumami man ang masama, sa huli’y ang kabutihan pa rin ng salita ng Diyos ang siyang mananaig. 

Kaya naman, mamuhay tayo ng may pananampalataya at isabuhay ang Kanyang mga salita.
Order

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s